Servicevindue!
Der udføres d. 25 april fra kl 20.00 og frem, et servicevindue på WEB2, hvilket kan medfører periodiske afbrydelser til WEB & MAIL på denne server.
Vi forventer normal drift senest kl. 09.00 d. 26 april - Vi beklager de gener det måtte medfører.
Du kan læse mere her.

Betingelser for Facebook annoncering

Udover Netgigantens generelle Forretningsbetingelser samt Privatlivspolitik er disse betingelser til hver en tid gældende for Netgigantens Facebook-ydelser.

Indhold

 

1. Oprettelse

Ved oprettelse af Netgigantens Facebook-pakker opkræves som standard et opstartsesgebyr, hvis pris afhænger af den valgte Facebook-pakke. Opstartsgebyret dækker udgifter til bl.a. dybdegående analyse af målgrupper samt oprettelse af annoncer og Google Analytics m.m.

 

2. Adgang til nødvendige data

For at Netgiganten kan udføre sit arbejde i forbindelse med opsætningen af Facebook annoncer, accepterer kunden ved Facebook-pakkens oprettelse, at Netgigantens ansatte kan tilgå kundens ydelser og data. Herunder inkluderet, men ikke begrænset til, login til den pågældende virksomheds Facebook-side, adgang til produktfotos, katalog m.m. Ved udfærdigelse af dynamiske annoncer er det desuden nødvendigt for Netgigantens ansatte at have adgang til kundens hjemmeside for at opsætte det såkaldte Facebook-pixel, som er et stykke kode der bruges til at måle effektiviteten af annoncerne. Dette er nødvendigt for at Netgiganten kan udføre sit arbejde.

 

3. Pakkeindhold og annoncetyper

Netgigantens Facebook-pakker har forskelligt indhold. Nedenfor er beskrevet særlige omstændigheder eller krav, som er gældende ved pågældende annoncetype.

3.1 Videoannoncer
Videoer: Netgiganten producerer ikke indholdet, dette står kunden selv for. Netgiganten implementerer indholdet i annoncerne samt tilføjer tekst.

3.2 Dynamiske annoncer
Kunden skal have et katalog indeholdende varer og priser herunder produktfotos m.m. oplysninger for at kunne benytte sig af denne annoncetype.

 

4. Abonnementsændringer

Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonennement, vil disse først være gældende for kunden fra næste abonnementsperiode. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, prisstigninger og ændringer i indholdet af Facebook-pakkerne. Ændringer vil blive varslet i rimelig tid pr. mail.

5.1 Ændringer til kundens fordel
Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonnement, som kommer kunden til gode, forbeholder Netgiganten sig retten til at indføre disse uden varsel. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, en lavere abonnementspris og tillægsydelser.

5.2 Opdatering af kundeoplysninger
Det er kundens eget ansvar at sørge for, at kundeoplysningerne til hver en tid er korrekte, således at kunden er sikker på at modtage evt. henveldelser vedrørende abonnnementsændringer.

 

5. Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at opsige et eksisterende abonnement, skal opsigelsen være Netgiganten i hænde senest en måned før abonnementsperiodens udløb. Ved “en måned” forstås 30 dage. Måden kunden opsiger sit abonnement på er via kundesiden, som er et sikret område på Netgigantens hjemmeside, hvorfra kunden kan styre alle sine ydelser, domæner, betalinger, support m.m.

Kundesiden kan tilgås via følgende webadresse: https://www.netgiganten.dk/konto/.

 

6. Priser

Alle priser er angivet ekskl. moms.

 

7. Forbehold

Netgiganten vil altid gøre sit bedste når det gælder tekstforfatning, men skulle det ske, at kunden mener Netgiganten har skrevet noget forkert, er det kundens pligt at gøre Netgiganten opmærksom på dette, hvorefter det snarest vil blive rettet op på. Netgiganten kan ikke stilles til ansvar for en teksts rigtighed i forbindelse med indsættelse af tekst eller anden type indhold på kundens hjemmeside, i en annonce el.lign. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, situationer hvor Netgiganten har skrevet noget, som kunden måtte mene er forkert, eller som det på anden vis kan argumenteres for er ukorrekt. Forbeholdet er gældende, uanset om Netgiganten indsætter tekst, som kunden selv har har forfattet, eller om Netgiganten indsætter tekst, som er forfattet af Netgiganten selv.

 

 

Vilkår og betingelser for Facebook annoncering – version 091118
Senest opdateret d. 30.11.2018