Betingelser for Google Ads

Udover Netgigantens generelle Forretningsbetingelser samt Privatlivspolitik er disse betingelser til hver en tid gældende for Netgigantens Google Ads-ydelser.

Indhold

 

1. Oprettelse

Ved oprettelse af Netgigantens Google Ads-pakker opkræves som standard et opstartsesgebyr, hvis pris afhænger af den valgte Google Ads-pakke. Opstartsgebyret dækker udgifter til bl.a. dybdegående analyse af både søgeord og hjemmeside samt oprettelse af Google Analytics, Google My Business og Google Search Console samt andre værktøjer, som er nødvendige for at Netgiganten kan udføre sine opgaver.

 

2. Adgang til nødvendige data

For at Netgiganten kan udføre sit arbejde i forbindelse med opsætning af Google Ads, accepterer kunden ved Google Ads-pakkens oprettelse, at Netgigantens ansatte kan tilgå kundens ydelser og data. Herunder inkluderet, men ikke begrænset til, login til redigering af kundens hjemmeside. Dette er nødvendigt for at Netgiganten kan udføre sit arbejde.

 

3. Pakkeindhold

Netgigantens Google Ads-pakker har en begrænsning hvad angår antallet af de søgeord, som bliver føjet til Google Ads-annoncerne. Nedenfor ses en oversigt over antallet af søgeord samt annoncer pr. pakke.

3.1 BASIC Ads
Maks. 100 søgeord fordelt på maks. 10 annoncer.

3.2 STANDARD Ads
Maks. 200 søgeord fordelt på maks. 20 anoncer.

3.3 PRO Ads
Maks. 400 søgeord fordelt på maks. 40 annoncer.

 

4. Abonnementsændringer

Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonennement, vil disse først være gældende for kunden fra næste abonnementsperiode. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, prisstigninger og ændringer i indholdet af Google Ads-pakkerne. Ændringer vil blive varslet i rimelig tid pr. mail.

5.1 Ændringer til kundens fordel
Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonnement, som kommer kunden til gode, forbeholder Netgiganten sig retten til at indføre disse uden varsel. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, en lavere abonnementspris og tillægsydelser.

5.2 Opdatering af kundens oplysninger
Det er kundens eget ansvar at sørge for, at kundeoplysningerne til hver en tid er korrekte, således at kunden er sikker på at modtage evt. henveldelser vedrørende abonnnementsændringer.

 

5. Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at opsige et eksisterende abonnement, skal opsigelsen være Netgiganten i hænde senest en måned før abonnementsperiodens udløb. Ved “en måned” forstås 30 dage. Måden kunden opsiger sit abonnement på er via kundesiden, som er et sikret område på Netgigantens hjemmeside, hvorfra kunden kan styre alle sine ydelser, domæner, betalinger, support m.m.

Kundesiden kan tilgås via følgende webadresse: https://www.netgiganten.dk/konto/.

 

6. Priser

Alle priser er angivet ekskl. moms.

 

7. Forbehold

Netgiganten vil altid gøre sit bedste når det gælder tekstforfatning, men skulle det ske, at kunden mener Netgiganten har skrevet noget forkert, er det kundens pligt at gøre Netgiganten opmærksom på dette, hvorefter det snarest vil blive rettet op på. Netgiganten kan ikke stilles til ansvar for en teksts rigtighed i forbindelse med indsættelse af tekst eller anden type indhold på kundens hjemmeside, i en annonce el.lign. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, situationer hvor Netgiganten har skrevet noget, som kunden måtte mene er forkert, eller som det på anden vis kan argumenteres for er ukorrekt. Forbeholdet er gældende, uanset om Netgiganten indsætter tekst, som kunden selv har har forfattet, eller om Netgiganten indsætter tekst, som er forfattet af Netgiganten selv.

 

 

Vilkår og betingelser for Google Ads – version 091118
Senest opdateret d. 09.11.2018