Betingelser for SEO

Udover Netgigantens generelle Forretningsbetingelser samt Privatlivspolitik er disse betingelser til hver en tid gældende for Netgigantens SEO-ydelser.

Indhold

 

1. Oprettelse

Ved oprettelse af Netgigantens SEO-pakker opkræves som standard et opstartsesgebyr hvis pris afhænger af den valgte SEO-pakke. Opstartsgebyret dækker udgifter til bl.a. dybdegående analyse af både søgeord og hjemmeside samt oprettelse af Google Analytics, Google My Business og Google Search Console samt andre værktøjer, som er nødvendige for at Netgiganten kan udføre sine opgaver.

 

2. Adgang til nødvendige data

For at Netgiganten kan udføre sit arbejde i forbindelse med SEO-arbejdet, accepterer kunden ved SEO-pakkens oprettelse, at Netgigantens ansatte kan tilgå kundens ydelser og data. Herunder inkluderet, men ikke begrænset til, login til redigering af kundens hjemmeside. Dette er nødvendigt for at Netgiganten kan optimere kundens hjemmeside.

 

3. Garanti

Netgiganten har to forskellige garantiordninger i forb. med SEO-pakkerne BASIC SEO, STANDARD SEO og PRO SEO.

  • Pakken BASIC SEO har garantiordningen kaldet “SEO Garanti”.
  • Pakkerne STANDARD SEO og PRO SEO har garantiordningen kaldet “Google Side 1 Garanti”.

Det er gældende for begge garantiordninger, at garantien bortfalder i det tilfælde at Netgigantens ansatte fra kundens side skulle blive forhindret i at udføre deres arbejde. På samme måde bortfalder garantien hvis kunden på anden vis modarbejder Netgigantens SEO-indsats. Dette inkluderer blandt andet, men er ikke begrænset til, tilfælde hvor kunden selv foretager ændringer på hjemmesiden, som har indflydelse på Netgigantens SEO-arbejde samt hvis kunden udfører aktiviteter, der kan defineres som såkaldt “black hat SEO”.

3.1 SEO Garanti
Følgende definition gælder for SEO Garanti-ordningen: Vi garanterer, at du får bedre placeringer i søgemaskinerne, og at du får en del oprykninger med dine valgte søgeord. Du kan stadig godt komme på side 1, men det er ikke noget vi kan garantere.

3.2 Google Side 1 Garanti
Følgende definition gælder for SEO Garanti-ordningen: Vi garanterer, at din hjemmeside kommer på side 1 på Google indenfor 6-18 måneder på mindst ét søgeord. Hvis det mod forventning ikke sker, arbejder vi gratis indtil målet er nået.

 

4. Abonnementsændringer

Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonennement, vil disse først være gældende for kunden fra næste abonnementsperiode. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, prisstigninger og ændringer i indholdet af SEO-pakkerne. Ændringer vil blive varslet pr. mail. i rimelig tid.

5.1 Ændringer til kundens fordel
Såfremt der sker ændringer vedrørende kundens eksisterende abonnement, som kommer kunden til gode, forbeholder Netgiganten sig retten til at indføre disse uden varsel. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, en lavere abonnementspris og tillægsydelser.

5.2 Opdatering af kundens oplysninger
Det er kundens eget ansvar at sørge for, at kundeoplysningerne til hver en tid er korrekte, således at kunden er sikker på at modtage evt. henveldelser vedrørende abonnnementsændringer.

 

5. Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at opsige et eksisterende abonnement, skal opsigelsen være Netgiganten i hænde senest en måned før abonnementsperiodens udløb. Ved “en måned” forstås 30 dage. Måden kunden opsiger sit abonnement på er via kundesiden, som er et sikret område på Netgigantens hjemmeside, hvorfra kunden kan styre alle sine ydelser, domæner, betalinger, support m.m.

Kundesiden kan tilgås via følgende webadresse: https://www.netgiganten.dk/konto.

 

6. Priser

Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms.

 

7. Begrænsninger

Det er muligt at skifte de valgte søgeord hver 12. måned.

 

8. Forbehold

Netgiganten vil altid gøre sit bedste når det gælder tekstforfatning, men skulle det ske, at kunden mener Netgiganten har skrevet noget forkert, er det kundens pligt at gøre Netgiganten opmærksom på dette, hvorefter det snarest vil blive rettet op på. Netgiganten kan ikke stilles til ansvar for en teksts rigtighed i forbindelse med indsættelse af tekst eller anden type indhold på kundens hjemmeside, i forbindelse med off-page-arbejde el.lign. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, situationer hvor Netgiganten har skrevet noget, som kunden måtte mene er forkert, eller som på anden vis kan argumenteres for er ukorrekt. Forbeholdet er gældende, uanset om Netgiganten indsætter tekst, som kunden selv har har forfattet, eller om Netgiganten indsætter tekst, som er forfattet af Netgiganten selv.

 

 

 

Vilkår og betingelser for brug af webhoteller – version 021118
Senest opdateret d. 02.11.2018