Betingelser for webhoteller

Udover Netgigantens generelle Forretningsbetingelser samt Privatlivspolitik er disse betingelser til hver en tid gældende for kundens brug af Netgigantens web- og mailhoteller.

Indhold

1. Oprettelse

Webhoteller oprettes normalt indenfor 1 time, mens domæner oftest først vil blive bestilt hos de respektive leverandører, når betalingen eller bevis herfor er Nertgiganten i hænde. Webhotellet er personligt, hvilket betyder det må anvendes af andre men ansvar og styring tilhører af kunden. Når man har bestilt et webhotel hos Netgiganten har man tilkendegivet at man har læst og forstået vores “Betingelser for brug af webhoteller” samt vores generelle forretningsbetingelser.

 

2. Ressourcer

Netgiganten benytter sig af ressource-begrænsninger på det enkelte webhotel. Dette er for at opretholde en høj kvalitet og undgå uregelmæssigheder i form af overbelastning. Netgiganten kan kontakte kunden med henblik på at forbedre kundens ydelse, såfremt kunden ikke udnytter sine ressourcer fuldt ud og dermed ikke udnytter ydelsens fulde potentiale. Såfremt kunden skulle overstige disse tildelte grænser, vil Netgiganten kontakte kunden med henblik på at finde en løsning. Såfremt Netgigantens henvendelse ikke bliver besvaret, er Netgiganten berettiget til at suspendere kundens ydelse, jvf. betingelserne Overtrædelser og forsøg på overbelastning.

Netgiganten kan, for at sprede ressourceforbruget og opretholde en høj kvalitet, flytte rundt på enkelte webhoteller/domæner inden for sit eget netværk. Netgiganten vil ikke flytte kundens data til en anden fysisk lokation. Databaserne er ikke omfattet af omtalte ressource-begrænsninger. Det er imidlertid ikke tilladt at anvende databaserne isoleret set til database-intensive applikationer eller programmer, som ikke er relateret til webhosting, eller som ikke har til formål at servicere et website. Denne type anvendelse, såfremt den fører til overbelastning af databaseserverne, kan medføre suspendering af webhotellet. Netgiganten henviser i stedet til, at denne type applikationer afvikles fra Netgigantens cloud servere, hvorfra der ikke eksisterer begrænsninger af denne type.

 

3. Begrænsninger

3.1 Generel brug
Den allokerede diskplads er beregnet til websider, e-mail og database. Netgiganten tillader ikke anvendelse af diskplads til lagring af større filer til download, streaming media eller opmagasinering af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail eller database. Netgiganten tilbyder fri trafik til visse produkter, såfremt indholdet stemmer overens med ovenstående, og såfremt trafikken ikke belaster maskiner og netværk i urimelig grad. Det er ikke tilladt at bruge diskpladsen til materiale af ulovlig eller anstødelig karakter, herunder ulovligt kopieret software, musik, tekst, billedmateriale og lignende samt racistisk eller diskriminerende materiale. Sker dette, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og kunden vil blive faktureret for den mængde trafik, der har været anvendt til at overføre materialet. Derudover vil forseelsen blive anmeldt til de relevante myndigheder. Brug af scripts/programmer er tilladt i det omfang, at brugen ikke medfører et urimeligt stort ressourceforbrug på maskinerne, og at scripts/programmer på ingen måde benyttes til at tilegne sig adgang til andre filer eller informationer på maskinerne end kundens egne. Der henstilles generelt til, at kunden er bevidst om det faktum, at alle systemressourcer deles med øvrige kunder, og at kundens brug af systemressourcerne sker under hensyntagen til dette. Netgiganten er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved brug af tredjepartsprogrammer.

3.2 Videresalg
Det er ikke tilladt at anvende Netgigantens webhoteller og mailhoteller som såkaldte reseller konti. Al hosting betragtes derfor som personlig og må ikke videregives til andre, hverken gratis eller mod betaling. Netgiganten gør opmærsom på, at ulovlig anvendelse vil medføre suspendering med øjeblikkelig virkning.

3.3 Hjemmesideflytning
Gratis hjemmesideflytning omfatter flytning af én hjemmeside, såfremt kunden skifter fra en anden udbyder til et af Netgigantens webhoteller. Ønsker kunden at få flyttet mere end én hjemmeside, tilbyder Netgiganten at gøre dette for en teknikerpris på DKK 795 pr. påbegyndt time.

3.4 Nyhedsbreve o.lign.
Det er ikke tilladt at anvende Netgigantens mailservere til distribution af mail som har karakter af nyhedsbrev o. lign., hvilket inkluderer automatisk generet mail generelt. Overtrædelse medfører suspendering og evt. lukning af kundens ydelse uden varsel. Dog vil Netgiganten forsøge at kontakte kunden inden suspendering eller lukning af ydelsen.

3.5 Lagring af ikke-relateret filer
Det er ikke tilladt at anvende Netgigantens webhoteller og hosting, til lagring af filer der ikke er relateret eller i direkte relation til hjemmesider.

 

4. Spam

Netgiganten filtrerer al netværkstrafik for spam og fjerner spam e-mails der detekteres inden disse når ind til brugerne, på lige fod med e-mails der indeholder virus. Filteret er meget præcist og detekterer sjældent mails som ikke er spam i virkeligheden. Skulle dette alligevel ske er der mulighed for at whiteliste (godkende) specifikke afsendere. Som kunde hos Netgiganten accepteres tilstedeværelsen af dette filter, og det faktum at det ikke kan deaktiveres for enkelte kunder. De teknologier der benyttes er RBL/ORBL blacklisting og greylisting samt til sidst en heuristisk analyse (SpamAssassin) der dog ikke afviser e-mails, men blot markerer disse som værende spam. Netgiganten kan ikke garantere at filteret fjerner al spam og virus.

 

5. Backup

Netgiganten tager backup af kundens data. Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende backup af sine data. Netgiganten stiller værktøjer til rådighed, så kunden nemt kan tage backup af data.
Netgiganten tager backup af hensyn til gendannelse ved nedbrud eller skade på data, servere, operativsystemer eller lign. Netgiganten tillader dog, at kunden kan benytte Netgigantens backups til gendannelse. Netgiganten kan dog ikke holdes ansvarlig, såfremt en backup af kundens data ikke skulle være eksisterende eller fungerende. Netgiganten opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager al backup på en lokal og fjern lokation. Såfremt gendannelse udføres af Netgiganten, på opfordring fra kunden, vil gendannelse af backup koste DKK 800 pr. gang.

 

6. E-mail

Der stilles e-mail-service til rådighed til almindeligt brug. Det inkluderer ikke udsendelse af større nyhedsbreve eller maillister. Mindre nyhedsbreve og maillister tillades, såfremt de ikke er en driftsmæssig belastning eller overskrider grænsen for udsendelse af e-mails. Ved overtrædelse forbeholder Netgiganten sig retten til at begrænse eller helt udelukke mail-udsendelse på den pågældende ydelse. Ved grove overtrædelser vil den pågældende ydelse blive suspenderet.
Alle nyhedsbreve og maillister skal overholde dansk lovgivning, samt følge punktet i disse betingelser om misbrug. Det tillader ikke udsendelse af SPAM eller uopfordret e-mails.

6.1 Grænse for udsendelse af e-mails fra webhoteller
Webhoteller: 100 e-mails per time / 500 e-mails per døgn
Kunden kan kontakte Netgiganten med henblik på at få øget begrænsningen, såfremt at der stilles en rimelig grund.

 

7. Support

Kunden accepterer, at Netgigantens ansatte kan tilgå kundens ydelser og data, for at kunne hjælpe og løse evt. udfordringer på vegne af kunden.

 

8. Suspendering

Kundens webhotel kan blive suspenderet som følge af, at trafikgrænsen overskrides, som beskrevet på den pågældende produktside, ved overtrædelse af Netgigantens betingelser eller ved manglende betaling.

 

9. Fortrydelsesret

Såfremt kunden benytter sig af Netgigantens tilbud om gratis hjemmesideflytning og herefter benytter sig af fortrydelsesretten er kunden indforstået med, at der opkræves et gebyr for hjemmesideflytningen svarende til Netgigantens teknikerpris pålydende DKK 795 pr. påbegyndt time. Herefter må kunden selv sørge for en evt. tilbageflytning af sin hjemmeside. Alternativt kan Netgiganten stå for dette mod betaling jvf. ovennævnte teknikerpris.

 

 

Vilkår og betingelser for brug af webhoteller – version 200818
Senest opdateret d. 31.10.2023