Hvad er PHP?

phpPHP står for ”Hypertext Preprocessor” og er et server-side sprog. I praksis betyder det at alt kode og data som bearbejdes i PHP bliver kørt på serveren, herefter sendes resultaterne til brugerens browser i HTML form.

PHP giver muligheden for at man kan sende e-mails fra hjemmesiden, have login funktioner, et forum, afstemninger og andre interaktive og databasedrevne webapplikationer. Dette er ikke muligt med kun HTML, CSS og JavaScript og derfor er det godt at man har PHP. Sammen med MySQL giver PHP mange gode muligheder.