Google-Ads Wiki


google analytics

Google Analytics er et uundværligt online værktøj, som bruges til at analysere adfærden hos de brugere, som besøger ens hjemmeside.

Værktøjet Google Analytics er et tracking system, som skal installeres på den hjemmeside, som skal trackes.

Fordelen ved at anvende Google Analytics er al den detaljerede statistik, som værktøjet genererer for én, for eksempel:

  • Antal besøg
  • Hvor lang tid brugerne er på ens hjemmeside
  • Om de er førstegangsbesøgende
  • Hvordan brugerne bevæger sig rundt på hjemmesiden
  • Demografi
  • Hvordan den enkelte bruger er landet på ens hjemmeside (organisk trafik, annoncer etc.)

I forbindelse med Google Ads er Google Analytics især interessant, når det kommer til segmenteringen af de målgrupper, som ens anoncer skal vises for. Det er dog ikke kun i forbindelse med Google Ads, at Google Analytics er vigtig – værktøjet er også meget relevant når man laver søgemaskineoptimering (SEO).


budgetkontrolI forbindelse med Google Ads er budgetkontrol et begreb, som dækker over, at man overvåger de udgifter, man har til sine Google Ads-annoncer, med henblik på at optimere processen, så den bliver både økonomisk og succesfuld.

Budgetkontrol går ud på, at man sætter et loft over, hvor mange penge der skal bruges på at annoncere via den online annonceringstjeneste Google Ads. Det kan være et loft på daglig basis, eller måske et månedligt loft, det er op til en selv at finde ud af, hvad der giver mest mening.

Det er vigtigt, at man helt fra starten af bestemmer sig for, hvor stort et budget man vil arbejde med, når man går igang med at annoncere via Google Ads. Ellers ville man slet ikke have kontrol over, hvor mange penge der reelt set bliver brugt på at annoncere, da Google Ads fungerer ved hjælp af pay per click, såkaldt PPC: Da man som annoncør kun betaler hver gang en bruger klikker på ens annonce, er det altså umuligt at kende de månedlige udgifter på forhånd.

 


konverteringssporingI forbindelse med opsætningen af annoncer i Google Ads er det muligt at følge med i, hvor godt annoncerne konverterer. Dette kaldes for konverteringssporing.

Helt grundlæggende kan man ved hjælp af konverteringssporing få indsigt i, hvilke søgeord der konverterer godt. Dette er meget værdifuld viden i det videre arbejde, både med hensyn til kommende og igangværende Google Ads annoncer samt søgemaskineoptimering (SEO).

At en annonce konverterer, betyder noget forskelligt alt efter hvilke(t) mål man har indstillet til at tælle som en konvertering, også kaldet en konverteringshandling.
En simpel konverteringshandling kan være et solgt produkt i en webshop. I dette tilfælde er det altså defineret som værende en værdifuld handling for virksomheden hver gang en kunde køber noget på hjemmesiden. Har webshoppen to igangværende annoncer, hvor den ene konverterer (sælger) meget bedre end den anden, vil det give mening at lade den mest konverterende annonce fortsætte som hidtil. Den anden annonce som ikke konverterer nær så godt, vil det give mening at optimere på ny ift. dens valgte søgeord.
Et andet eksempel på en konverteringshandling kunne være hver gang en kunde tilmelder sig en hjemmesides nyhedsbrev. I begge tilfælde vil det være værdifuldt at anvende konverteringssporing til at forstå hvad der skal til, for at en annonce konverterer.

 


opkaldsudvidelserOpkaldsudvidelser vises i forbindelse med Google Ads annoncer – både søgeannoncer i Googles søgeresultater og displayannoncer. Med denne udvidelse vises virksomhedens telefonnummer i annoncerne.

Formålet med opkaldsudvidelsen er at gøre det så bekvemt og ligetil som muligt for potentielle kunder at ringe en virksomhed op. Med ét klik kan en bruger ringe op, uden først at skulle indtaste et telefonnummer på sin mobil.

Fordele ved at føje tlf.nr. til annoncer via opkaldsudvidelser

  • Føjes et telefonnummer blot til annonceteksten, er det ikke sikkert at annoncen bliver godkendt af Google, som gennemgår alle annoncer manuelt inden godkendelse.
  • Det er muligt at angive, at telefonnummeret kun skal vises inden for virksomhedens åbningstid, så kunder undgår at ringe forgæves.
  • Via opkaldsrapportering er det muligt at se forskellige detaljer om opkaldene, heriblandt varighed og områdekode for kunden.

Hvis man vælger at benytte sig af opkaldsudvidelser i sine annoncer, kan det give indsigt i forskellige aspekter, som kan være gavnlige for ens forretning. Hvis det for eksempel viser sig, at næsten alle opkald stammer fra et begrænset geografisk område, kan det være en idé at målrette annoncerne til netop dette geografiske område.

Af andre udvidelser kan nævnes adresseudvidelser.


negative søgeordNegtive søgeord er de søgeord, som man ikke ønsker, at ens søgeannonce skal vises ved.

I forbindelse med opsætning af en søgeannonce i Google Ads, skal der udvælges nogle såkaldte søgeord, som annoncen skal vises ved. For eksempel kan det være, at en bager gerne vil have sin annonce vist i Googles søgeresulat hver gang en bruger søger på “kagemand odense”, fordi han laver kagemænd og hans butik ligger i Odense.
Omvendt kan det være, at bageren ikke vil have sin søgeannonce vist, hvis en bruger i stedet for søger på “bryllupskage odense”, da han ikke laver bryllupskager. I dette tilfælde kan bageren vælge at have “bryllupskage” som negativt søgeord, og annoncen vises hermed ikke i søgninger, som indeholder dette specifikke søgeord.

Lige så vigtigt som det er at have styr på hvilke søgeord der er relevante, lige så vigtigt er det altså også at have et overblik over hvilke negative søgeord der bør føjes til ens Google Ads søgeannoncer.


adresseudvidelserKonceptet adresseudvidelser har grundlæggende som formål at trække flere kunder til en hjemmesides fysiske butik. Udvidelsen kan anvendes i forbindelse med tekst-, billed- og videoannoncer i Google Ads.

Adresseudvidelser kan hjælpe med at få flere potentielle kunder til at besøge eller kontakte en virksomhed. Måden adresseudvidelser virker på, er ved at tilføje nogle nyttige oplysninger til en annonce.

Søgeannoncer

På en mobil enhed kunne den nyttige oplysning for eksempel være afstanden til den fysiske butik eller virksomheden. På en computer vil det dog typisk være butikken eller virskomhedens adresse der bliver vist i stedet for afstanden dertil.
Der kan også tilføjes en “Ring”-knap til søgeannoncen i Googles søgeresultater, hvilket gør det nemt og hurtigt for kunden at kontakte virksomheden.

Displayannoncer

I forbindelse med displayannoncer fungerer adresseudvidelser som et link imellem annoncen og det såkaldte offlinesalg i de fysiske butikker. I disse annoncer vises billeder af butikken eller virksomheden, dens åbningstider samt adresse på et kort, hvor brugeren også har mulighed for at få vist en rutevejledning.

For at gøre brug af adresseudvidelser kræver det at Google My Business er sat op og tilknyttet den pågældende virksomheds hjemmeside. Der findes også andre udvidelser til Google Ads annoncer, bl.a. opkaldsudvidelser.


DisplayannoncerAnonceringstjenesten Google Ads tilbyder forskellige annoncetyper, hvoraf en af disse hedder displayannoncer. Denne annoncetype kan se forskellig ud, afhængigt af hvilken stil man som annoncør går efter.

Tekstannoncer

Tekstannoncerne i Google Ads minder om de annoncer, som man finder øverst i Googles søgeresultat. En ren tekst displayannonce indeholder altså blot en overskrift samt to linjers tekst og et link til pågældende hjemmeside.

Visuelle annoncer

Med visuelle displayannoncer kan der tilføjes mediefiler i form af billeder, animationer eller interaktive elementer. Denne type displayannonce vises typisk i form af et banner.

Generelt for displayannoncen er, at den er meget alsidig. Den kan både vises på hjemmesider, i Gmail og tilmed også i apps.


remarketingRetargeting er en strategi hvor man som annoncør har mulighed for at markedsføre sig overfor nogle af de brugere, som allerede har besøgt ens hjemmeside.

I det tilfælde at en potentiel kunde har set på et produkt på en hjemmeside, og herefter forlader hjemmesiden igen uden at købe noget, kan man som annoncør sørge for, at den selv samme bruger bliver præsenteret for ens produkt i en annonce et andet sted på internettet. Denne form for markedsføring kaldes retargeting.

Fordelen ved retargeting er, at annoncen vil fremstå som relevant i brugerens øjne, da han allerede har udvist interesse for det pågældende produkt. Formålet med denne markedsføringsstrategi er naturligvis at øge salget af ens produkt eller service.

De mest almindelige måder at gøre brug af retargeting på er via Facebook eller via Google. En kombination af disse er også en mulighed. Anvendes der retargeting via Facebook, fungerer det på den måde, at kunden vil se annoncen på Facebook, i Messenger eller på Instagram. Anvendes der retargeting via Google Ads, kan annoncen blive vist flere forskellige steder, heriblandt i Gmail, i Googles søgeresultater og på hjemmesider. Bemærk at Google har valgt at kalde deres retargeting-metoder for remarketing.


cpiCPI står for Cost Per Install og betyder pris pr. installation. Det er et begreb, som bruges i forbindelse med app-kampagner.

Begrebet CPI anvendes udelukkende når det gælder de annoncer, som har til formål at få en bruger til at installere en app. Cost per install kan sammenlignes med CPC, som betyder cost per click. CPC er det beløb, som en annoncør må betale hver gang en bruger klikker sig ind på en hjemmeside via en almindelig Google Ads annonce øverst i Googles søgeresultat. Til sammenligning er CPI blot det beløb, som annoncøren må betale hver gang en bruger installerer en app.

Prisen pr. installation afhænger af, hvor meget konkurrence der er. Som annoncør vælger man typisk et dagligt budget, som man vil bruge på sin kampagne. At have et loft i budgettet sikrer, at der ikke kommer nogen ubheagelige overraskelser i udgifterne til markedsføring.


Google AdsGoogle Ads er en online annonceringstjeneste, hvormed virksomheder kan markedsføre sig over for potentielle kunder. Google AdWords har officielt skiftet navn til Google Ads, men bliver af rigtig mange stadig omtalt med sit gamle navn.

Det mest almindelige sted en bruger vil se Google Ads-annoncer er øverst i søgeresultaterne på Google. Den slags annoncer kaldes for søgeannoncer, og de placeres altid over de organiske søgeresultater i Google.
Man vil også kunne finde Google Ads-annoncer på hjemmesider, i Gmail og i apps. Disse annoncer kan være i form af enten ren tekst i stil med en annonce i søgemaskinens søgeresultater eller som et banner. Denne slags annoncer kaldes for displayanoncer.

Pay per click og målgrupper

Sammenlignet med andre annonceringsmuligheder, er det smarte ved annoncering med Google Ads, at man kun betaler, hvis en kunde klikker på ens annonce, også kendt som pay per click (PPC). Derved undgår man at betale for noget, som ikke leder nogen kunder ind på ens hjemmeside.
En anden rigtig god egenskab ved Google Ads er tjenestens muligheder for at  tilpasse de enkelte annoncer til forskellige målgrupper. Disse målgrupper kan eksempelvis baseres på demografiske oplysninger. Med Google Ads er der også mulighed for at benytte sig af såkaldt retargeting, hvilket også er en oplagt mulighed for at fange brugernes opmærksomhed.

Google skriver selv, at det kan kaldes god timing at få vist ens søgeannonce i søgeresultaterne på Google. Og det er da også virkelig god timing, da det er en stor fordel at fange brugeren i det øjeblik han aktivt selv søger efter noget bestemt. Andre typer annoncer og reklamer kan virke som en irritation for brugeren, især hvis de er i gang med noget andet, når en annonce pludseligt presser sig på. For eksempel er det meget normalt at springe reklamerne på YouTube over, fordi man bare gerne vil se den video man har fundet frem, og altså ikke har lyst til at blive forstyrret af en reklame. På den anden side kan en velproduceret videoannonce virke så fængende på brugeren, at han ser den til ende.